Advies aan Partner, Kind

Help, mijn partner/ouder wordt oud! 
Wat moet je doen als je als kind of mantelzorger weet dat er van alles speelt, dat er eigenlijk wat moet gebeuren, maar dat je tegelijk niet weet wat goed voor ze is?

Ik onderzoek oorzaken en onderlinge samenhang.
 Bij voorkeur doe ik dat door onderzoek bij de oudere zelf. Maar als dat niet kan of niet gewenst is, kan ik ook helpen. Ik zet zorgen en problemen op een rij, vraag door om tot verklaringen te komen en geef uitleg en advies.

Uitgangspunten zijn altijd de kwaliteit van leven en aansluiten bij leefgewoontes, positieve gezondheid, belevingsgerichte zorg. Het verlangen en behoeftes zijn belangrijker dan de problemen.

 

Comfort Consult Dementie

Onderzoek en advies volgens de principes van belevingsgerichte zorg.

  • Ik onderzoek functioneren en welzijn van de persoon met dementie. Ik kijk naar voorgeschiedenis, medicatie en gedrag. Ik observeer de omgeving en de dagindeling.
  • In een onderzoeksrapport beschrijf ik de situatie en gunstige en ongunstige factoren en leg ik uit welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van gezondheid, autonomie en leefplezier.
  • Ik bespreek de bevindingen, conclusie en advies met de betrokkenen, dat kan ook buiten kantoortijden. Daarbij vind ik het belangrijk dat betrokkenen begrijpen wat er speelt, en hoe je de situaties kan aanpassen. Ik geef tips en kan eventueel uitzoekwerk doen om verbeteringen ook daadwerkelijk te kunnen starten.
  • Desgewenst geef ik ook advies en eventueel een klinische les aan een zorgteam.

 

Alles op een rijtje

Verduidelijken wat er aan de hand is. Waarom gaat het functioneren achteruit? Waarom komt iemand niet meer uit huis? Er zijn veel oorzaken, bijvoorbeeld angst te vallen, pijn bij bewegen, moeheid, gebrek aan zingeving.

  • Ik onderzoek wat er speelt en wat de oorzaken zijn. Wat belangrijk is voor iemand, welke verlangens spelen nog een rol, waaraan beleeft iemand plezier.
  • Ik bespreek de bevindingen, conclusie en advies met de betrokkenen, dat kan ook buiten kantoortijden.
  • En desgewenst werk ik samen deze adviezen uit tot praktische doelen en concrete voorstellen en bied ik begeleiding bij het opstarten van nieuwe activiteiten.

Advies voor Verhuizen en rond Opname

Ik ken de wereld van thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis en ziekenhuis, maar ook de wereld van alternatieve en particuliere mogelijkheden voor zorg op maat. Ik help u graag om uw weg hierin te vinden en niet te verdwalen.

Een veel voorkomende vraag betreft het overwegen van verhuizen naar een zorg-woning. Het onderzoeken van voor- en nadelen van opname en het daarbij betrekken van wensen en risico’s helpt bij het maken van een goede keuze.

Na opname in een verpleeghuis van een familielid, is het prettig en nuttig situaties te bespreken met een onafhankelijk deskundige. Ik help u om uw vragen en verwachtingen te bespreken en geef u tips om communicatie en samenwerking met andere zorgverleners te vergroten.

Vertrouwensconsult

Wie een situatie wil bespreken rond ouderenmishandeling of ontoelaatbare zorg kan bij mij rekenen op vertrouwelijkheid. Uitgangspunt is het bescherming van kwetsbare ouderen en het bevorderen van gezondheid en welzijn binnen passende zorg.
Ik help u om de situatie te analyseren en te relativeren, of u te begeleiden in het bespreken van deze situatie met betrokkenen.

annetjebootsma

dr Annetje Bootsma
Arts Ouderengeneeskunde -

De ouderenzorg is een oerwoud. Ik onderzoek wat voor uw situatie nodig is en help u een stap verder voor een goede kwaliteit van leven.
Die extra stap is juist zo waardevol.

Mobiel:  06 28 17 17 00
bootsma@ouderenpraktijk.nl

Grote steun

Onze moeder van 88 jaar heeft beginnende Alzheimer. Voor ons als kinderen een onbekende ziekte en de paden in de ouderenzorg waren ons ook onbekend. Mijn gesprekken met Annetje zijn tot grote steun geweest en hebben veel inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden gegeven.

Een voorbeeld van een inzicht dat Annetje gaf:  een Alzheimerpatiënt kan bij ieder kind een ander gezicht en een andere stemming laten zien.  En ook: wees voorbereid op een terugval na de/een verhuizing. Annetje maakte mij opmerkzaam: welke prikkels werken het beste voor deze oudere, wat is nodig om een veilige situatie te waarborgen. Als kinderen hebben wij onze moeder inmiddels begeleid naar kleinschalig beschermd wonen. Het hele proces blijft een pad van combineren van respect en realiteitszin. Door Annetje’s brede ervaring kan zij zeer goed meedenken en adviseren.

De diensten die Annetje aanbiedt zijn een prachtige brug tussen het woud van betrokken partijen en de hedendaagse keuzes en obstakels. Je kunt er als familie volledig in verdwalen: de oude huisarts, de nieuwe huisarts, het (tijdelijke) verpleeghuis, wisselende psychiaters, thuiszorgmedewerkers en management, ziekenhuisspecialisten, het indicatiezorgkantoor etc. Dank je wel Annetje,  ik hoop dat je nog veel families tot steun zal zijn.

Charlotte Amsterdam

Met compassie

Na de hersenbloeding van mijn bejaarde moeder werden we als familie met veel verschillende praktische en sociaal-emotionele vragen geconfronteerd. Zowel met betrekking tot het herstel van mijn moeder, als de zorg voor mijn thuiswonende vader als ook ten aanzien van onszelf als kinderen van. Deskundig en praktisch, met compassie voor alle betrokkenen, heeft Annetje ons geweldig op weg geholpen door structuur en volgordelijkheid aan te brengen in alle zaken die op ons af kwamen. Haar steun had ik hierbij echt niet willen missen!

Joachim Amsterdam