Advies aan Partner, Kind

Help, mijn partner/ouder wordt oud! 
Wat moet je doen als je als kind of mantelzorger weet dat er van alles speelt, dat er eigenlijk wat moet gebeuren, maar dat je tegelijk niet weet wat goed voor ze is?

Ik onderzoek oorzaken en onderlinge samenhang.
 Bij voorkeur doe ik dat door onderzoek bij de oudere zelf. Maar als dat niet kan of niet gewenst is, kan ik ook helpen. Ik zet zorgen en problemen op een rij, vraag door om tot verklaringen te komen en geef uitleg en advies.

Uitgangspunten zijn altijd de kwaliteit van leven en aansluiten bij leefgewoontes, positieve gezondheid, belevingsgerichte zorg. Het verlangen en behoeftes zijn belangrijker dan de problemen.

 

Comfort Consult Dementie

Onderzoek en advies volgens de principes van belevingsgerichte zorg.

  • Ik onderzoek functioneren en welzijn van de persoon met dementie. Ik kijk naar voorgeschiedenis, medicatie en gedrag. Ik observeer de omgeving en de dagindeling.
  • In een onderzoeksrapport beschrijf ik de situatie en gunstige en ongunstige factoren en leg ik uit welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van gezondheid, autonomie en leefplezier.
  • Ik bespreek de bevindingen, conclusie en advies met de betrokkenen, dat kan ook buiten kantoortijden. Daarbij vind ik het belangrijk dat betrokkenen begrijpen wat er speelt, en hoe je de situaties kan aanpassen. Ik geef tips en kan eventueel uitzoekwerk doen om verbeteringen ook daadwerkelijk te kunnen starten.
  • Desgewenst geef ik ook advies en eventueel een klinische les aan een zorgteam.

 

Alles op een rijtje

Verduidelijken wat er aan de hand is. Waarom gaat het functioneren achteruit? Waarom komt iemand niet meer uit huis? Er zijn veel oorzaken, bijvoorbeeld angst te vallen, pijn bij bewegen, moeheid, gebrek aan zingeving.

  • Ik onderzoek wat er speelt en wat de oorzaken zijn. Wat belangrijk is voor iemand, welke verlangens spelen nog een rol, waaraan beleeft iemand plezier.
  • Ik bespreek de bevindingen, conclusie en advies met de betrokkenen, dat kan ook buiten kantoortijden.
  • En desgewenst werk ik samen deze adviezen uit tot praktische doelen en concrete voorstellen en bied ik begeleiding bij het opstarten van nieuwe activiteiten.

Advies voor Verhuizen en rond Opname

Ik ken de wereld van thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis en ziekenhuis, maar ook de wereld van alternatieve en particuliere mogelijkheden voor zorg op maat. Ik help u graag om uw weg hierin te vinden en niet te verdwalen.

Een veel voorkomende vraag betreft het overwegen van verhuizen naar een zorg-woning. Het onderzoeken van voor- en nadelen van opname en het daarbij betrekken van wensen en risico’s helpt bij het maken van een goede keuze.

Na opname in een verpleeghuis van een familielid, is het prettig en nuttig situaties te bespreken met een onafhankelijk deskundige. Ik help u om uw vragen en verwachtingen te bespreken en geef u tips om communicatie en samenwerking met andere zorgverleners te vergroten.

Vertrouwensconsult

Wie een situatie wil bespreken rond ouderenmishandeling of ontoelaatbare zorg kan bij mij rekenen op vertrouwelijkheid. Uitgangspunt is het bescherming van kwetsbare ouderen en het bevorderen van gezondheid en welzijn binnen passende zorg.
Ik help u om de situatie te analyseren en te relativeren, of u te begeleiden in het bespreken van deze situatie met betrokkenen.

annetjebootsma

dr Annetje Bootsma
Arts Ouderengeneeskunde -

De ouderenzorg is een oerwoud. Ik onderzoek wat voor uw situatie nodig is en help u een stap verder voor een goede kwaliteit van leven.
Die extra stap is juist zo waardevol.

Mobiel:  06 28 17 17 00
bootsma@ouderenpraktijk.nl