Inzet voor Organisaties

Ik ben nauw verbonden met Familysupporters in de opbouw van deze sociale onderneming en in de uitvoerende diensten voor ouderen.
Daarnaast ben ik als ZZP inzetbaar voor tijdelijke opdrachten bij zorginstellingen, overheid, onderwijs en andere organisaties die met of voor ouderen werken.
Ook geef ik lezingen en onderwijs over gezond ouder worden, over dementie, depressie en gedragsproblemen en hoe je je kan aanpassen aan beperkingen.

Extramurale Consultatie vanuit V&V

In 2012 en 2013 deed ik vanuit de GGZ consultaties in verschillende verpleeghuizen voor patiënten met gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. Dit werd betaald als psychiatrische behandeling uit de ziektekostenverzekering.
In 2014 en 2015 deed ik onderzoek en korte meebehandeling via zorginstelling Cordaan voor kwetsbare ouderen thuis en in het verzorgingshuis. Dit heet extramurale consultatie en wordt betaald vanuit zorgsubsidies. Sinds 1 januari 2017 doe ik deze consultatie vanuit Familysupporters.

Deskundige Probleemgedrag en Zorg&Dwang

Ik kan als externe deskundige door instellingen worden ingezet voor beoordeling en advies rond onvrijwillige zorg.
Ik heb in 2012 bij de GGZ een stappenplan en zorgpad ontwikkeld voor onbegrepen gedrag bij dementie. In 2015 heb ik de basisopleiding belevingsgericht analyse gevolgd bij het Briencollectief van Anneke van der Plaats. De nadruk in mijn onderzoek ligt op gestructureerd en creatief kijken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren voor betrokkenen. Vanuit deze deskundigheid ben ik ook consulent bij de CCE.

Beleidsadvies

Van 2009 tot 2013 was ik actief als beleidsmaker en duaal polimanager bij de GGZ. Sinds 2007 ben ik betrokken bij het beleid rond de ketenzorg dementie in Amsterdam en met name in de regio West. Ik heb kennis over zorgpaden dementie in de eerste en tweede lijn en in zorginstellingen en kan meedenken over beleid en uitvoerbaarheid van beleid vanuit gemeentes.

Onderwijs en lezingen

Voor Zusters&Co en voor InHolland ben ik regelmatig gastdocent. Ik geef les over achtergronden en zorgaspecten bij dementie, delier, depressie en andere psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Ook geef ik les over goed ouder worden bij de cursus pensioen in zicht.

Ik sprak op congressen en symposia over de transitie van thuis naar een instelling en hoe de continuïteit te verbeteren. Sinds de start van mijn ouderenpraktijk schrijf ik blogs en geef ik lezingen of presentaties. Ik doe dit voor Alzheimercafe, Stadsdorpen, Verenigingen over onderwerpen rond ouder worden, dementie, geriatrische reuzen, onbegrepen gedrag of zorgproblematiek.

annetjebootsma

dr Annetje Bootsma
Arts Ouderengeneeskunde -

De ouderenzorg is een oerwoud. Ik onderzoek wat voor uw situatie nodig is en help u een stap verder voor een goede kwaliteit van leven.
Die extra stap is juist zo waardevol.

Mobiel:  06 28 17 17 00
bootsma@ouderenpraktijk.nl

Annetje is laagdrempelig voor klanten en professionals. Ze weet bekwaam een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Waarbij haar multidisciplinaire aanpak meerwaarde genereert met als resultaat; eenduidigheid in benaderingswijze en minder verspilling van tijd!

Margriet Torny Zusters & Co