Vraag mij in consult

Of het nu gaat om overwegingen voor wel of geen dementie, wel of geen opname in een zorginstelling, of als je vragen hebt over een ingewikkelde ziekenhuisbrief:
Ik kan meedenken en advies geven over de medicatie, over problemen in gedrag of problemen in de zorg, familiegedoe in de omgang met ouderen en zorgverleners.
Als je er zelf of met de familie niet uitkomt: Ouderenpraktijk Amsterdam is er voor jou.

Dementie

‘Heeft onderzoek wel zin?’ 

Wist je dat vergeetachtigheid lang niet altijd betekent dat er een dementie is?

Wist je dat een dementie lang niet altijd samengaat met een slecht geheugen?

Goed leven met dementie begint bij een goede diagnose en openheid daarover,

Wil je daar meer over weten?

Bij dementie vind je op internet heel veel informatie, maar welke info geldt voor jouw situatie?

Ik help je om de weg de juiste informatie te vinden.

Moeilijk gedrag

‘Ik weet niet meer hoe ik met mijn moeder om moet gaan, we krijgen steeds ruzie.’ 

Heb je geen idee hoe moeilijk gedrag ontstaat en hoe je er mee om kan gaan?

Ik kan je helpen.

We nemen samen door wat er precies gebeurt, wat de context is en wat mogelijke oorzaken zijn.

Het helpt als je weet welke ‘rode knoppen’ je niet moet indrukken.

Doodswens

‘Dokter, ik wil niet meer leven, kom ik voor euthanasie in aanmerking?’ 

Levenseindebeleid omvat meer dan een afspraak over wel of niet reanimeren of een euthanasieverklaring.

Het gaat er om te bespreken wat je wel wil en wat je niet wil rondom je laatste levensfase.

Wat is voor jou en voor de mensen om je heen belangrijk?

Ik heb ervaring en kennis rond zaken rond euthanasie, wilsbekwaamheid, palliatieve sedatie, sterven uit eigen wil en onvervulde doodswensen. Ik kan met je meedenken over de verschillende scenario’s en je advies geven over vervolgstappen.

De familie staat op zijn kop

‘Mijn zus en ik komen er niet uit. Vader is veeleisend, maar niet bij haar. Ik houd het zo niet vol’

Als ouders met ingewikkelde karakters zorgafhankelijk worden is het voor hun kinderen een zwaar proces om de eigen grenzen te bewaken. Oude trauma’s en overlevingstechnieken gaan ineens weer domineren.

Wat heb je nodig voor een gezonde communicatie en samenwerking met elkaar?

Ik weet veel van de dynamiek binnen families en tussen families en zorgverleners en over de mogelijkheden tot een redelijke samenwerking te komen.

Ouder worden

‘Ik wil voorkomen dat ik achter de geraniums eindig, hoe word ik succesvol oud?’

Voor ouderen geldt hetzelfde als voor jongeren: bewegen, doelen stellenen met andere mensen delen wat goed gaat en wat je dwars zit.

Als je wil kan je met mij alvast delen wat je dwars zit.

Uitleg Medicatie of Medische brief

‘Kun je uitleggen wat hier staat? ’

Regelmatig word ik gevraagd uitleg te geven van de lijst van medicatie of van een medische brief van het ziekenhuis. Ik geef een toelichting en maak desgewenst een kort verslag voor de oudere persoon zelf of voor in de familie-app. Dit helpt in het begrip en de acceptatie van het geadviseerde beleid. 

Laat mij je helpen.

Intercollegiaal advies

‘Graag overleg. Ik ben betrokken bij een complexe thuissituatie. Dit overstijgt de 1e lijns huisartsenzorg!’

Bij complexe situaties rond dementie, multi-morbiditeit en zorgproblemenpast het om een specialist ouderengeneeskunde in consult te vragen.

Dat kan meestal via de eigen regionale netwerken.

Maar als dat niet lukt kan je mij ook vrijblijvend vragen om mee te denken.