Gezondheidsproblemen

Als er sprake is van meerdere chronische ziektes met hinder in het dagelijks functioneren dan is het ingewikkeld om de juiste oorzaak te vinden. Tegelijk is het zo dat op latere leeftijd de lichamelijke gezondheid minder invloed heeft op je welzijn.
Gezond ouder worden gaat over vitaliteit en motivatie om regie te houden, zo mogelijk hulp te vragen en je aan te passen aan de onvermijdbare veranderingen. Een standaard behandeling is lang niet altijd de juiste oplossing voor iemand.

Daarom ga ik uit van positieve gezondheid. Ik onderzoek wat er in uw situatie speelt, en wat er voor u belangrijk en mogelijk is voor een betere kwaliteit van leven of meer leefplezier.

Sociaal Geriatrisch Onderzoek

In een sociaal geriatrisch onderzoek, beoordeel ik uitgebreid de gezondheid. Ik onderzoek lichamelijk en sociaal-psychisch functioneren en weeg persoonlijke omstandigheden mee. Ik maak een overzicht van medische voorgeschiedenis, medicatie, lichamelijk, psycho-sociaal functioneren en van wat belangrijk voor iemand is in het leven. Ik kijk welke oorzaken voor functieverlies behandelbaar zijn.

Bevindingen en adviezen worden in een 2e contact met de betrokkenen besproken, eventueel buiten kantoortijd. Desgewenst begeleid ik in de stappen erna om adviezen uit te voeren.

Pillen check

Bij een pillencheck zoek ik uit waarvoor de medicatie bedoeld is, en geef ik uitleg over de voor- en nadelen van deze medicatie en een advies voor eventueel wijzigen van de medicatie. Ik overleg met de voorschrijvende specialisten en natuurlijk de huisarts. Vaak kan er medicatie verminderd worden.

Dementie

Bij vergeetachtigheid en dementie kijk ik niet alleen naar de diagnose en hersenfunctie, maar juist ook naar het dagelijks functioneren, de behoeftes van degene zelf en de partner of kinderen, en de (on)mogelijkheden in omgaan met risico’s en beperkingen.

Juist bij dementie komen alle andere diensten ook aan bod:

  • sociaal-geriatrisch onderzoek (wat speelt allemaal mee, welke oorzaken zijn behandelbaar)
  • hulp bij behoud van autonomie (omgaan met beperkingen, onafhankelijkheid behouden)
  • advies rond beleid levenseinde (wat is er (on)mogelijk en hoe kan je zaken tevoren regelen)
  • pillencheck (wat is nuttig in uw situatie)
  • gids in zorg-oerwoud (welke zorgmogelijkheden zijn er buiten de gangbare zorg).

Gesprek/Advies Levenseinde

Nadenken over de laatste levensfase is voor iedereen zinvol. Wat zijn de mogelijkheden om ondraaglijk lijden te voorkomen, wat kan je verwachten aan het einde van het leven? Is een euthanasieverklaring in het nachtkastje een garantie voor een goede dood?

Ik kan u veel informatie geven over alle (on)mogelijkheden in de medische behandeling rond het levenseinde. Ik help mee om wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde helder te krijgen. Wie moet gebeld worden als er iets gebeurt? ‘Advance Care Planning‘ (ACP) heet dit, en het helpt om meer regie te krijgen over het levenseinde van u of uw naaste.

Gedrag en Zorg-problemen

Bij ingewikkelde problemen rond verzorging, persoonlijkheid, ernstige handicaps en veranderd gedrag kan ik onderzoek doen wat er allemaal speelt. Ik onderzoek of er sprake is van een lichamelijke oorzaak, van overprikkeling, of juist onderprikkeling. Veel problemen ontstaan door misverstanden.

  • Ik bespreek de wensen en doelen van betrokkenen.
  • Ik geef uitleg en advies over de oorzaken, behandelmogelijkheden en verwachtingen.

Behandeling zonder medicatie heeft natuurlijk de voorkeur, maar soms is tijdelijke medicatie toch gewenst.

Gids in Zorg-Oerwoud

De wereld van thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis en ziekenhuis, is voor onbekenden een oerwoud met verschillende culturen waar je makkelijk in kan verdwalen. Ik ken deze wereld en en ik weet waar Abraham de mosterd haalt. Ik help bij het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor activiteiten, voor ondersteuning en verzorging en voor 24-uurs zorg elders of aan huis.

Familie en ouderen kunnen ook bij mij terecht om situaties voor en na te bespreken. Wat kan u bijvoorbeeld verwachten bij een zorgplan-bespreking? Wat kan u vragen in een gesprek met de arts? Zo help ik u om effectiever te communiceren met verzorging en behandelaars.

annetjebootsma

dr Annetje Bootsma
Arts Ouderengeneeskunde -

De ouderenzorg is een oerwoud. Ik onderzoek wat voor uw situatie nodig is en help u een stap verder voor een goede kwaliteit van leven.
Die extra stap is juist zo waardevol.

Mobiel:  06 28 17 17 00
bootsma@ouderenpraktijk.nl