Ook een prachtig wooninitiatief met ondersteunende voorzieningen. Voor ouderen die in aanmerking komen voor huursubsidie.