Polypartners is een innovatieve coöperatie die actief gaat worden in zorg en welzijn.
De visie is om diensten te bieden dwars door sectorgrenzen heen, omdat problemen ook niet in 1 enkel vakje passen van ziekte, of welzijn of zorg. Zij bieden dienstverlening voor ZZP’s, jongeren, ouderen, organisaties.