Bij de stadsdorpen kan je terecht voor allerlei vormen van samenwerken, participatie en belangenbehartiging. Met elkaar, voor elkaar. Onafhaneklijk van zorgorganisaties.