Mag ik u voorstellen aan mijn nieuwe partner?

4 okt 2016 | In de media, nieuws

Familysupporters is een nieuwe onderneming waarin ik de komende tijd veel ga investeren. Daarom wil ik iedereen graag laten kennismaken.

Familysupporters is anders

Familysupporters is een kleinschalige sociale onderneming voor jong en oud, met professionals uit psychische, medische en maatschappelijke ondersteuning. Voor iedereen die vastloopt in het eigen leven en daar zelf niet meer uit komt. Familysupporters werkt niet vanuit vastgelegde zorgpaden en is wars van hokjes. We werken vanuit de visie dat de persoon zelf en diens omgeving centraal staan, dat zij zelf het beste weten wat past. Onze ondersteuning sluit daarbij aan en samen kijken we naar wat er speelt en hoe we problemen kunnen aanpakken.

Bij Familysupporters werken we met een kernteam van hulpverleners, met daar omheen een flexibele schil van professionals. De meeste diensten die we bieden zijn niet gecontracteerd met een zorgverzekering; dat scheelt heel veel verplichtingen, administratie en tijd. Tegelijk voldoen we wel aan verplichte kwaliteitseisen en leveren zorg die deugt. En we combineren directe zorg met preventieprojecten, waarvoor we steeds blijven zoeken naar financieringsbronnen. 

Wat doe ik vanuit Familysupporters?

Het afgelopen jaar heb ik vanuit Familysupporters diagnostiek aan huis verricht in vastgelopen zorgsituaties bij kwetsbare ouderen. Zo heb ik iemand met stemmingsproblemen en veel oud zeer geholpen, samen met een psycholoog en psychiater, om zijn leven weer op orde te krijgen. In een extra adviesgesprek hebben we een aantal activiteiten doorgenomen en mogelijke doelen vastgesteld. Ik heb toen direct een afspraak geregeld met het buurthuis om mee te doen met het Jong-Oud Samen eten project. Met nog een keer bellen was er voor deze meneer verder geen GGZ-behandeltraject nodig.

In stadsdeel De Baarsjes doe ik mee aan het SeniorenFit project, waar ik met een psycholoog een gezondheidsconsult aan huis doe vanuit het positieve gezondheidsdenken van M. Huber. Een project om de deelnemende ouderen meer te laten bewegen. Het is spannend of het gaat lukken deze mensen te motiveren en in beweging te laten komen, of de huisartsen blij zijn met deze bemoeienis en of de wijkverpleging bereid is te vragen naar de scores op de nieuwe stappentellers.

Ook was ik de laatste maanden in het weekend en in de avond bereikbaar voor de partner van iemand met dementie om samen met de casemanager door ondersteuning en medicatie een crisisopname te voorkomen. Voor al mijn patiënten schreef ik uitgebreide brieven aan de huisarts, maar ook aan de persoon zelf en vaak ook aan de wijkverpleging. Ik kreeg door deze persoonlijke manier van werken veel complimenten en dankbaarheid terug, en veel gesprekken waren voor mij waardevolle en leerzame ervaringen.

Kortom, mijn werk bij Familysupporters was niet volgens standaard zorgpaden en niet alle bestede tijd was declarabel of leidde tot een hulptraject met vergoeding. Maar voor mij was het heerlijk om creatief en professioneel mijn vak uit te oefenen en heerlijk om zonder het keurslijf van een grote instelling mensen een zetje te geven in de goede richting.

Toekomst

Het komend jaar ga ik mij volop richten op deze nieuwe onderneming. Samen met mijn collega’s ga ik me inzetten voor het doorgroeien van het “Senioren-deel” binnen Familysupporters. Voor positieve aandacht, gepaste zorg en behandeling rond problemen in ouder worden, rond eenzaamheid, functieverlies, geheugenstoornissen, zorg- en gedragsproblemen, bevorderen van fitheid en participatie. Niet vanuit hokjes, maar vanuit het professionele hart.

Archief